Oerkracht als natuurbeheer

Magazine cover

Schotsen Hooglanders, bisons en brandrode runderen.

BRANDRODE RUNDEREN

Emiel Anssems

BRANDRODE RUNDEREN

Emiel Anssems

SCHOTSE HOOGLANDERS

Marc de Wit

SCHOTSE HOOGLANDERS

Marc de Wit

EUROPESE WISENTEN

Leo Linnartz

EUROPESE WISENTEN

Leo Linnartz

Terug

Terug

De grazers zijn zeer geschikt om
aan natuurbeheer te doen. Om een
gebied vrij te krijgen en te houden
van gras. Of om overwoekering door
bomen tegen te gaan. Bovendien
zijn de dieren ook nog eens leuk
of mooi om naar te kijken. Staats-
bosbeheer zet ze veel in. En ook
boeren maken er gebruik van. Er
moet dan wel voldoende aandacht
zijn voor het welzijn van de dieren,
voor dierziektes, veiligheid voor
bezoekers en effecten op de natuur.

Allemaal zaken om goed rekening
mee te houden. De provincie ziet
het verder graag als agrariërs
ook aan natuurontwikkeling en
natuurbeheer doen. Goed voor de
natuur, het dier en uiteindelijk ook
de mens.

Ze zijn er in grote en kleine maten.
Grazers. Ze leven onder andere in
gebieden die tot het Natuurnetwerk
Brabant behoren, tot voor kort ook wel
Ecologische Hoofdstructuur
(EHS) genoemd.

GRAZERS

NUT VAN

3 grote
grazers

Lees meer

3 grote
grazers

Lees meer

Terug

Terug

Lees meer

Lees meer

ingezet voor natuur-
beheer. Van schapen
tot pony’s, van Blonde d’Aquitainers tot Schotse Hooglanders. Maak
kennis met 3 daarvan.

Ze zijn al aan het wennen.
De wisenten die begin
maart zijn uitgezet
in natuurgebied De
Maashorst. In Brabant
worden duizenden dieren

Schotse Hooglanders, bisons
& brandrode runderen

NATUURBEHEER

als

OERKRACHT

een VIP-
natuurtocht

SPEEL
& WIN

een VIP-
natuurtocht

SPEEL
& WIN

Natuur

Brandrode runderen passen bij dit natuurgebied, dat is ontstaan door
menselijk handelen. “De cultuur van
de landbouw mag hier terugkomen.
Nog mooier zou het zijn om ook in het natuurgebied koeien te melken. Je
kunt de consument dan nog nadrukke-
lijker betrekken bij je bedrijfsvoering”,
zegt Anssems. Zijn natuurbeleid uit
zich in het afwisselend gebruik van het grasland. “Door steeds niet het hele
gebied te maaien, maar ook te begra-
zen en te hooien, ontstaat er diversiteit
in het grasland. Een beter beheer met bijvoorbeeld Brandrode runderen moet
zorgen voor een verbetering van de weidevogelpopulatie.”

KOEIEN MELKEN

Emiel Anssems heeft zijn biologische boerenbedrijf Heiningenhoef in
Teteringen. Waar natuur, landbouw en
stad samenkomen. “Mijn 25 brandrode
runderen staan ’s zomers in een weide-
vogelgebied van 110 hectare, dat ik
beheer samen met Staatsbosbeheer.
In het broedseizoen leer ik bezoekers
om uit het gebied te blijven.”

BRANDRODE
RUNDEREN

TYPISCHE KENMERKEN

TYPISCHE KENMERKEN
4 WITTE SOKKEN, EN WITTE PLUIM
AAN DE STAART EN EEN WITTE KOL.
HET ROOD LIEFST ZO DONKER MOGELIJK.
KARAKTER AFHANKELIJK VAN HOE JE ERMEE OM GAAT; VOORAL RUSTIG.
KLEIN EN GEDRONGEN, EEN ECHTE OUDERWETSE KOE.

TYPISCHE
KENMERKEN VAN
DE BRANDRODE RUNDEREN

x

x

Jos Leenders is agrariër in Someren. Hij heeft 300 stuks vee, waaronder 100 Schotse Hooglanders. “De Schotse Hooglanders grazen op de Strabrechtse en Lieropse Heide, een gebied van 500 hectare van Staatsbosbeheer. Daar eten zij het jaar rond vooral gras (het pijpenstrootje, red.), maar in de lente ook jonge knoppen van bomen en takjes. Dat is om vergrassing tegen te gaan. Het
zijn ook mooie dieren. Ik krijg 1000 en 1 complimenten over hoe
mooi ze zijn”, aldus een trotse Leenders.

‘IK KRIJG 1000 EN 1 COMPLIMENTEN’

Grazers zijn trouwens niet, wat mensen wel denken, goedkoper dan beheer met machines. ”Hoogwaardig rasterwerk, toezicht en verzorging maken dat grazers relatief duur zijn”, aldus De Wit. “Maar machines en mensen hebben een andere impact op het natuurlijke proces in een natuurgebied dan grazende beesten.”

NIET GOEDKOPER

SCHOTSE
HOOGLANDERS

Voor Staatsbosbeheer is het inzetten van grazers geen doel, maar
een middel. Dat stelt Marc de Wit, hoofd van Staatsbosbeheer
Brabant. ”We kijken naar een natuurgebied, naar de vegetatie
en de structuur en naar welke begrazing daarvoor nodig is.
Uiteindelijk kiezen we een dier of combinatie van dieren die
passen in het gebied. Grote grazers als Schotse Hooglanders
gebruiken we bijvoorbeeld omdat ze door het nemen van
zandbaden het open zand in stand houden of kleine boompjes
omduwen.”

TYPISCHE KENMERKEN

TYPISCHE KENMERKEN
5 X ZO VEEL HAAR ALS ANDEREN RUNDEREN.
BIJ HET KALVEREN GAAT HET ZELDEN FOUT.
RUSTIGE DIEREN, RAKEN NOOIT IN PANIEK.
ZIEN ER DREIGEND UIT, MAAR ZIJN DAT ABSOLUUT NIET.

TYPISCHE
KENMERKEN
VAN SCHOTSE HOOGLANDERS

x

x

“Ze worden in het gebied ingezet om
kruiden de ruimte te geven en over-
woekering door bomen tegen te gaan.
Ze eten dan ook veel gras, boombast,
blaadjes, eikels en bessen”, aldus
Linnartz. “Natuurlijke vijanden hebben
ze in het gebied niet. Dat zouden wolven
en beren moeten zijn, maar die zijn er in Nederland niet.”

KRUIDEN

Leo Linnartz is ecoloog bij de stichting
ARK, die aan natuurontwikkeling doet.
Hij is betrokken bij het uitzetten van in
totaal 11 wisenten (een soort bison) in
natuurgebied De Maashorst tussen Oss
en Uden, begin maart. 8 dieren komen
uit de Kennemer duinen, waar de (1e)
kudde te groot werd. “Uiteindelijk moe-
ten het er in De Maashorst ongeveer 40
worden”, zegt Linnartz. Dus gezinsuit-
breiding gewenst. Ook komen er uitein-
delijk zo’n 40 pony’s en 40 taurossen bij.

EUROPESE
WISENTEN

TYPISCHE KENMERKEN

TYPISCHE KENMERKEN
HOUDT VAN NATURE AFSTAND TOT DE MENS.
IS TEGELIJK NIEUWSGIERING, VINDT ALLES SPANNEND.
HOOG, OMDAT HUN SCHOUDERWERVELS LANG ZIJN (MET GEMAK 1.80 M).
ROBUUSTE WOLLIGE KOP.
ZE KUNNEN HOOG SPRINGEN EN HARD RENNEN,
MAAR WEL KORTDUREND.
ZE HOUDEN VAN OPEN BOSSEN.

TYPISCHE
KENMERKEN
VAN DE WISENT

x

x

GRAZERS HOUDEN BRABANTSE NATUUR IN EVENWICHT

Wanneer alle 5 vragen goed zijn
beantwoord, kun je je gegevens insturen
en kans maken op een wandeling
door de Maashorst.

Vaker meespelen en Brabant Magazine
lezen? Word gratis abonnee.

SPEEL OPNIEUW EN WIN!

Word abonnee

Word abonnee

Speel opnieuw

Speel opnieuw

U hebt niet alle antwoorden goed. Probeer het nóg eens om kans te maken op de prijs.

Helaas

DEEL OP TWITTER

DEEL OP TWITTER

DEEL OP FACEBOOK

DEEL OP FACEBOOK

De uitslag wordt donderdag 9 juni
2016 bekendgemaakt via Twitter en Facebook, en in Brabant Magazine nummer 23 van donderdag 7 juli.

VUL JE GEGEVENS IN

DEEL OP TWITTER

DEEL OP TWITTER

DEEL OP FACEBOOK

DEEL OP FACEBOOK

De winnaar krijgt persoonlijk bericht.
Over de uitslag kan niet worden
gecorrespondeerd.

U hebt alle vragen goed
beantwoord. U maakt kans
op een bijzondere VIP-
natuurtocht naar de wisent voor
maximaal 10 anderen met een
boswachter door De Maashorst,
compleet met lunch.

Gefeliciteerd

EEN SCHAAP

EEN PONY

EEN RUND

C

C

B

B

A

A

VRAAG 5 VAN 5

WAT VOOR TYPE DIER
IS EEN BLONDE D’AQUITAINER?

LANDGOED DE HILVER

STRABRECHTSE
EN LIEROPSE HEIDE

BRABANTSE WAL

C

C

B

B

A

A

VRAAG 4 VAN 5

WAAR LOPEN DE SCHOTSE HOOGLANDERS
VAN JOS LEENDERS UIT SOMEREN?

EEN SOORT BISON

EEN SOORT RUND

EEN SOORT SCHAAP

C

C

B

B

A

A

VRAAG 3 VAN 5

WAT IS
EEN TAUROS?

SCHOTSE HOOGLANDER

WISENT

BRANDROOD RUND

C

C

B

B

A

A

VRAAG 2 VAN 5

WELKE GRAZER UIT DIT ARTIKEL
HEEFT 4 WITTE SOKKEN?

KENNEMER DUINEN

TEXEL

WIJK AAN ZEE

C

C

B

B

A

A

WAAR KOMEN DE WISENTEN
IN DE MAASHORST VANDAAN?

VRAAG 1 VAN 5

Start de quiz

Start de quiz

5 vragen over grazers. Hebt u alle vragen
goed beantwoord? Dan maakt u kans op een
bijzondere VIP-natuurtocht naar de wisent
voor uzelf en maximaal 10 anderen met een
boswachter door De Maashorst.

TEST UW KENNIS OVER GRAZERS

x

x

https://twitter.com/home?status=De%20Biesbosch%20%C3%A9n%20de%20rest%20van%20Brabant%20zijn%20rijk%20aan%20flora%20en%20fauna.%20Wat%20weet%20u%20hiervan?%20Win%20vrijkaarten%20voor%20'Holland.%20Natuur%20in%20de%20Delta'.

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A//share.brabantmagazine.nl/?u=bm18_natuurpoorten

https://twitter.com/home?status=De%20Biesbosch%20%C3%A9n%20de%20rest%20van%20Brabant%20zijn%20rijk%20aan%20flora%20en%20fauna.%20Wat%20weet%20u%20hiervan?%20Win%20vrijkaarten%20voor%20'Holland.%20Natuur%20in%20de%20Delta'.

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A//share.brabantmagazine.nl/?u=bm18_natuurpoorten

Brabant Magazine 22 | Cover

Brabant Magazine 22 | Amateurkunst

Technology by MagStream Real Time Publishing