Amateurkunst in de schijnwerpers

Magazine cover

Brabant biedt breed podium

PIM LUITEN

PIM LUITEN

Het koor werd 35 jaar geleden opgericht op initiatief
van Het Brabants Orkest, het Brabants Conserva-
torium en het Samenwerkingsverband Korenorgani-
saties Noord-Brabant. Als podium voor de beste
amateurzangers en aankomende beroepszangers.

Audities
In al die jaren voerde Brabant Koor de meest uiteen-
lopende werken uit op uitnodiging van toporkesten,
onder leiding van dirigenten uit binnen- en buitenland.
Onder wie Jaap van Zweden, Valery Gergiev en Marc
Soustrot. Zomaar lid worden van Brabant Koor kan
niet. Voor elk nieuw project worden audities gehou-
den. Daarmee trekt het koor zangers uit het hele land.

Brabant Koor is een van de meest
vooraanstaande concertkoren van Nederland.

Terug

Terug

BRABANT KOOR
PODIUM VOOR TOPAMATEURS

Pim Luiten over zingen in een koor: “Koren hebben in Brabant
een sterke sociale rol. Waarschijnlijk door de kerkelijke historie.”

Brabant Koor podium
voor topamateurs

Lees meer

Brabant Koor podium
voor topamateurs

Lees meer

De Brabantse Jacqueline Govaert (van Krezip)
is er een van: artiesten die hun eerste stappen
via Kunstbende op het podium zetten.

Ook Trijntje Oosterhuis, Claudia de Breij en
Abdelkader Benali werden zo ontdekt. Met de
wedstrijd Kunstbende en projecten als ‘Move
Your Art’ worden jongeren gestimuleerd om hun
kunstzinnige kwaliteiten te versterken. Ook in
Brabant.

Cultuurparticipatie
Candy Dulfer, Erik van der Hoff en André van
der Louw stonden in 1991 aan de wieg van
Kunstbende. Aanleiding was een onderzoek naar
de cultuurparticipatie van jongeren. Er bleek een
enorme kloof tussen vraag en aanbod naar kunst
en cultuur voor deze doelgroep. Sindsdien is de
landelijke wedstrijd er elk jaar.

KUNSTBENDE
STIMULEERT JONGEREN

Lotte Ooms: “Kunstbende gaf mij de kans om een portfolio op te bouwen en een bom aan ervaring op te doen.”

LOTTE OOMS

LOTTE OOMS

Terug

Terug

Kunstbende
stimuleert jongeren

Lees meer

Kunstbende
stimuleert jongeren

Lees meer

Amateurkunst en ook cultuur-
educatie dragen bij aan de
sociale veerkracht in Brabant.
En ze zorgen ervoor dat aan-
stormend talent wordt ontdekt
en zich kan ontwikkelen.

De provincie investeert daarom
jaarlijks € 480.000 in amateur-
kunst en cultuureducatie op
school. Buitenschoolse cultuur-
educatie staat onder druk;
diverse centra voor kunsten
dreigen om te vallen. Daarom
heeft Brabant, samen met
de Vereniging Brabantse Ge-
meenten (VBG), een actieplan gemaakt.

Vanaf 28 mei en dit jaar ook
de hele maand juni staat de
amateurkunstbeoefening in de
schijnwerpers. In Brabant doet
ruim de helft van de inwoners
aan cultuurbeoefening. In aller-
lei disciplines weten ze elkaar
te vinden. Van dans tot muziek
en theater, van beeldende
kunst tot fotografie en zang.

De provincie haakt hierop in
door een groot aantal initia-
tieven actief te ondersteunen.

De landelijke Week van de
Amateurkunst (WAK) vindt
voor de 6e keer plaats.

PROVINCIE
STEEKT NEK UIT

Terug

Terug

Lees meer

Lees meer

De amateurkunst kent veel
takken van sport. Zeker ook in
Brabant. Tijdens de Week van de
Amateurkunst (WAK) krijgen die
kunsten jaarlijks een podium.
Maar de echte amateurkunstenaar
is er natuurlijk het hele jaar mee
bezig. In de meest uiteenlopende
vormen. Via Kunstbende of
Brabant Koor bijvoorbeeld.

in de schijnwerpers

BRABANT
BIEDT BREED
PODIUM

WEETJES
AMATEURKUNST
BRABANT

WEETJES
AMATEURKUNST
BRABANT

Cultuur

Lotte Ooms uit Tilburg won in 2014 de Brabantse finale van Kunstbende en werd landelijk 3e.

De Brabantse finale droeg het thema ‘wordt vervolgd’. Lottes inzending in de categorie Fashion: een
collectie van 4 outfits die het gevoel van ‘vervolgd worden’ weergeven. “Van latex heb ik bijvoorbeeld wonden gemaakt en die met koperdraad ‘gehecht’
op kaasdoek. Het totaal heb ik aangekleed met een stop-motion film. De jury vond mijn concept goed doordacht.”

Bom aan ervaring
Dit jaar rondt Lotte haar mbo-opleiding Fashion
& Design af. Daarvoor loopt ze nu stage bij mode-ontwerpster Liselore Frowijn in Amsterdam.
“Ik mocht zelfs mee naar de Fashion Week in Parijs!”
In september start ze een hbo-opleiding. “Kunst-
bende heeft hieraan zeker bijgedragen. Het gaf mij
de kans om een portfolio op te bouwen en een bom
aan ervaring op te doen.”

DE JURY VOND MIJN CONCEPT GOED DOORDACHT’

x

x

Meer weten?

waknederland.nl

j

Meer weten?

waknederland.nl

k

Al een kwart eeuw draait Pim Luiten mee in Brabant Koor, als zanger en nu ook bestuurslid. Met veel plezier.

“Het is dan ook geen gewoon koor. Brabant
Koor brengt de grootste talenten van Brabantse koren samen voor bijzondere projecten. Je zingt
dus in wisselende samenstelling, begeleid door professionele orkesten. Zo stonden we in februari met philharmonie zuidnederland op de planken
met ‘Lobgesang’ van Mendelssohn. Dat krijg je
als amateurzanger wel mooi mee.”

Magisch
Voor Luiten in het dagelijks leven cultureel manage-
mentadviseur heeft het samen presteren op hoog niveau iets magisch. “En het sociale speelt ook mee. Sowieso hebben koren in Brabant een sterke sociale rol. Waarschijnlijk door de kerkelijke historie. Om de onderkant te stimuleren, heb je ook een top nodig die tot de verbeelding spreekt. Dat is Brabant Koor.”

KOREN HEBBEN STERKE SOCIALE ROL’

x

x

Meer weten?

brabantkoor.nl

j

Meer weten?

brabantkoor.nl

k

Het minst wordt aan
dansactiviteiten gedaan.

De Brabander is bereid om
gemiddeld € 21 per maand te
besteden aan cultuurbeoefening.

39% zou geen geld aan culturele
en creatieve activiteiten willen
uitgeven.

Ouderen willen minder dan
gemiddeld besteden aan
cultuurbeoefening.

Hoger opgeleiden willen
meer dan gemiddeld besteden.

Cultuurbeoefening is voor 1/3 van
de Brabanders onderdeel van het
dagelijks leven.

Ruim de helft van de Brabanders
doet zelf aan cultuurbeoefening.

Daarbij worden het vaakst foto’s/
filmpjes bewerkt op de computer.

WEETJES

AMATEURKUNST

x

x

http://www.waknederland.nl/

http://www.wasven.nl/

https://www.brabantkoor.nl/site/

http://www.wasven.nl/

Brabant Magazine 22 | Grazers

Brabant Magazine 22 | Mest

Technology by MagStream Real Time Publishing